Technické a emisné kontroly

STK a EK v čase 7:00-15:30
Ak nemáte čas ,odovzdajte nám vozidlo a my Vám oznámime ,kedy si ho môžete vyzdvihnúť.

Aktuálny stav -voľná linka !

Objednávky +421 914 177 177

Doplnkové služby pred kontrolou!!!

Diagnostika emisií/skúšobná EK/
Skúška bŕzd /zvláštna kontrola/
Dezinfekcia ozónom
Vykonávame technické a emisné kontroly na vozidlá M1 a N1 do 3,5t s pohonom BKAT, NKAT, NKAT OBD, RKAT, RKAT OBD – palivo D, B, B/LPG, hybridný pohon motocykle L3,L4,L5 a štvorkolky L6,L7.

Pravidelná technická kontrola alebo emisná kontrola vyžaduje predložiť:

  • originál osvedčenia o evidencii časť II (tieto doklady sú vydávané od 01.06.2010).
  • ak ide o doklady vydané k vozidlu v období od 01.03.2005 do 01.06.2010, potom originál osvedčenia o evidencii (papierový doklad formátu A4)
  • pri dokladoch vydaných pred 01.03.2005 – originál technického preukazu vozidla
  • potvrdenie o montáži fólií, ak ich má vozidlo nalepené – zadná fólia NESMIE prekrývať brzdové svetlá
  • protokol o kontrole nádrže pri vozidlách s pohonom CNG
  • ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu treba predložiť originál protokol o montáži plynového zariadenia
 • Ak bolo zadržané osvedčenie o evidencii, treba predložiť potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydané útvarom Policajného zboru spolu s kópiou príslušného osvedčenia o evidencii alebo technickým preukazom; protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.

Pri pravidelnej EK treba k uvedeným dokladom navyše predložiť:

 • doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu prestavby vozidla podľa § 18 ods. 16 písmeno b) zákona (725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) a kópiu rozhodnutia o schválení hromadnej prestavby vozidla vrátane príloh podľa § 18 ods. 16 písm. c) zákona, ak ide o emisnú kontrolu pravidelnú vykonanú v súvislosti so zápisom zmien vzniknutých hromadnou prestavbou typu vozidla do osvedčenia o evidencii časti II.