Stanica technickej a emisnej kontroly

Cenník platný od 19.11.2019

 

TECHNICKÉ KONTROLY

I.Technické kontroly pravidelné (§ 46), odst. 1) a TK zvláštne v úplnom rozsahu (§ 46) , odst. 3) druh služby / druh vozidla (kategória vozidla)Cena s DPH (20%)
1.Motocykle; ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky (L1e, L3e, L4e, L2e, L6e)18,00 €
2.Osobné; dodávkové; trojkolky a štvorkolky (M1, N1, L5e, L7e) – zážihový motor bez riadeného katalyzátora21,00 €
3.Osobné; dodávkové; trojkolky a štvorkolky (M1, N1, L5e, L7e) – zážihový motor s riadeným katalyzátorom, vznetový motor29,00 €
4.Osobné a dodávkové s LPG alebo CNG (M1, N1)34,00 €
5.Prípojné nad 0,75 t (O2)20,00 €
II. TK opakované (§ 46), odst. 7
1.Vozidlá uvedené v I./1. a 5., ak nie sú predmetom kontroly i brzdy (skupina 200)8,00 €
2.Vozidlá uvedené v I./2.,3.,4. a 6., ak nie sú predmetom kontroly i brzdy (skupina 200)10,00 €
3.Všetky vozidlá v I., ak sú predmetom kontroly i brzdy (skupina 200) (všetky kategórie)14,00 €
III.TK zvláštne v čiastočnom rozsahu (§ 46), odst. 3)
1.Technické kontroly zvláštne v čiastočnom rozsahu10,00 €
2.Technické kontroly zvláštne v čiastočnom rozsahu, ak sú predmetom kontroly i brzdy 15,00 €
IV.TK administratívne (§ 46), odst. 4)
1.Technické kontroly administratívne – vozidlá všetky kategórie6,00 €
 V.Ceny za doplnkové výkony, služby a tovar
1.Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky3,50 €
2.Pridelenie a vystavenie osvedčenia o technickej kontrole2,50 €
3.Doplnenie technických údajov pri dovoze8,00 €
4.Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole5,00 €
5.Poradenstvo, konzultácie ( hodinová zúčtovacia sadzba )12,00 €

 

EMISNÉ KONTROLY

I.Emisná kontrola pravidelnáCena s DPH (20%)
1.Osobné motorové vozidlá s najviac 9 sedadlami (M1), motorové vozidlá na prepravu tovaru s celk. hmotnosťou do 3,5t (N1), palivo benzín, ak sú vybavené zdokonaleným emisným systémom, akým je riadený katalyzátorový systém (trojcestný), prípadne účinnosťou porovnateľný systém25,00 €
II.Emisná kontrola opakovaná
Opakovaná kontrola – všetky kategórie15,00 €
III.Emisná kontrola administratívna
Administratívna kontrola – všetky kategórie8,00 €
IV.Súvisiace služby
Pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky3,00 €
Pridelenie a vystavenie osvedčenia o technickej kontrole2,00 €